फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले लिरिक्स: शारदा सिन्हा

फर गइले निंबुआ सोहर गइले

फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया लिरिक्स फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले मोरा बाड़ बलमुआ से ना अईले मोरा बाड़ बलमुआ से ना अईले फर गइले नेमुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले फर गइले नेमुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले … Read more