शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा लिरिक्स – भारत शर्मा व्यास भजन

शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा लिरिक्स – भारत शर्मा व्यास भजन शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा हो  सेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा हो  आरे डेरावा पहाड़ावा हो सर्ग लागेला अंगनैया हे देवी मैया सर्ग लागेला अंगनैया हे देवी मैया   बाजेला घंटा पांडा झंडा लाहारवेला बाजेला घंटा पांडा झंडा लाहारवेला  आरे झंडा लाहारवेला, शीतल बा … Read more

पिया पिया रटते बदन पियराइल लिरिक्स- मदन राय

पिया पिया रटते बदन पियराइल लिरिक्स- मदन राय

पिया पिया रटते बदन पियराइल लिरिक्स- मदन राय पिया पिया रटते, पिया पिया रटत बदन पियराइल रे सखिया  पीया मतलबवा के यार, पिया मतलबवा के यार त छोड़ी के पराईल रे सखिया  पीया मतलबवा के यार त छोड़ी के पराईल रे सखिया    पिया पिया रटत बदन पियराइल रे सखिया  पीया मतलबवा के यार त … Read more

सुतला में रहनी खाटी- भरत शर्मा व्यास निर्गुण

गोरिया कवन गुणवा पाके इतराईल बारु लीरिक्स

सुतला में रहनी खाटी- भरत शर्मा व्यास निर्गुण अरे सुतला में रहनी खाटी आरे सापना दे..खिले राती रेे सजनी रे रे सजनी रे सपना में पीयवा भेजे एगो पाती नु ए राम रे सजनी रे आहो सजनी रे सपना में…. सुताला में रहनी खाटी आरे सापना देखिले राती रेे सजनी रे रे सजनी रे सपना … Read more