शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा लिरिक्स – भारत शर्मा व्यास भजन

शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा लिरिक्स – भारत शर्मा व्यास भजन शेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा हो  सेरवा सवारी बारे डेरवा पहाड़ावा हो  आरे डेरावा पहाड़ावा हो सर्ग लागेला अंगनैया हे देवी मैया सर्ग लागेला अंगनैया हे देवी मैया   बाजेला घंटा पांडा झंडा लाहारवेला बाजेला घंटा पांडा झंडा लाहारवेला  आरे झंडा लाहारवेला, शीतल बा … Read more