कहे के त सब केहू आपन लिरिक्स, भोजपुरी गाना

कहे के त सब केहू आपन लिरिक्स

कहे के त सब केहू आपन लिरिक्स  कहे के त सब केहू   कहे के त सब केहू आपन, आपन कहावे वाला के बा कहे के त सब केहू आपन, आपन कहावे वाला के बा सुखवा त सब केहू बाटे, दुखवा बटावे वाला के बा                अतिसुन्दर भजन लिरिक्स … Read more