खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी लिरिक्स: शारदा सिन्हा लिरिक्स

खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी -२

खोली ना इ मातल हो नयनवा

 

भांग भरपूर बाटे टटका धतुर बाटे

भांग भरपूर बाटे टटका धतुर बाटे

कइ लिहिं रउआ जलपनवा शिव शंकर दानी

कइ लिहिं रउआ जलपनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

 

खाड़ बानी कबसे अगवा रही रही लपके नगवा

खाड़ बानी कबसे अगवा रही रही लपके नगवा

डरे मोरा कांपेला परनवा शिव शंकर दानी

डरे मोरा कांपेला परनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

 

बोले ला नन्दी बैला देरी भईले पहिर भईला

बोले ला नन्दी बैला देरी भईले पहिर भईला

सेवकन के दीही दर्शनवा शिव शंकर दानी

सेवकन के दीही दर्शनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

 

कमर ई फेकाइल बाटे जटा अझुराइल बाटे

कमर ई फेकाइल बाटे जटा अझुराइल बाटे

सुर नर करेले भजनवा शिव शंकर दानी

सुर नर करेले भजनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

खोली नाही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी

 

1 thought on “खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी लिरिक्स: शारदा सिन्हा लिरिक्स”

Leave a Comment