फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले लिरिक्स: शारदा सिन्हा

फर गइले निंबुआ सोहर गइले

फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया लिरिक्स फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले फर गइले निंबुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले मोरा बाड़ बलमुआ से ना अईले मोरा बाड़ बलमुआ से ना अईले फर गइले नेमुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले फर गइले नेमुआ सोहर गइले पतिया की ना अइले … Read more

खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी लिरिक्स: शारदा सिन्हा लिरिक्स

फर गइले निंबुआ सोहर गइले

खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी खोली ना ई मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी -२   भांग भरपूर बाटे टटका धतुर बाटे भांग भरपूर बाटे टटका धतुर बाटे कइ लिहिं रउआ जलपनवा शिव शंकर दानी कइ लिहिं रउआ जलपनवा शिव शंकर दानी … Read more